Popis izleta i sudionika (2012)

Ponukani poraznom činjenicom da se samo zaista mali broj aktivnih članova našeg planinarskog društva „Zanatlija“ Osijek može pohvaliti činjenicom da je zaista obišao SPP (Slavonski planinarski put)  i sve njegove kontrolne točke, te svjesni činjenice  da bi svatko od nas „slavonskih planinara“ prije svega trebao dobro upoznati svoje „Slavonsko gorje“ odlučili smo pokrenuti obilazak SPP-a.

Zbog različitih fizičkih sposobnosti naših članova odlučili smo se za obilazak kontrolnih točaka (uz DNEVNIK SPP-a) u obliku niza jednodnevnih izleta na kojima bi se maksimalno pješačilo 4 do 5 sati. (Naravno svaki izlet bi započinjao na mjestu završetka prethodnog izleta.)

Popis svih sudionika 1. ciklusa SPP-a: Tablica_sudionika_SPP_a

Popis sudionika 1. ciklusa SPP-a HPD Zanatlija Osijek: Tablica_sudionika_SPP_a_Zanatlija

 

Broj izleta  Datum  Izlet na trasi SPP-a  Trajanje 
 1 04.03.2012. PETROV VRH – MANASTIR PAKRA – VELIKI JAVORNIK – ŠPANOVICAzlet   6 sati
 2 01.04.2012. ŠPANOVICA – ČAKLOVAČKA KULA – PL. DOM OMANOVAC  4 sata
 3 27.05.2012. PL.DOM OMANOVAC-ŠIROKI BRIJEG – BREZOVO POLJE  6,5 sati
 4 17.06.2012. BREZOVO POLJE – PL. KUĆA STRMAC – BAĆIN DOL   5 sati
 5 16.09.2012. BAĆIN DOL – GRAČANICA – KAPAVAC – MAKSIMOV HRAST  6 sati
 6 21.10.2012. MAKSIMOV HRAST – C.VRHOVCI – ŠABANOV ORAH – KLIKUN – RATKOVICA  6 sati
 7 25.11.2012.  RATKOVICA – LOVČIĆ – PLJUSKARA  6 sati
 8 27.01.2013. ČELIKOVIĆI-LJESKOVE VODE   7 sati
 9 24.02.2013. LJESKOVE VODE-PL. KUĆA BOROVIK   7 sati
10 10.03.2013. PL. KUĆA BOROVIK-PAULINOVAC  6 sati
11 07.04.2013. PAULINOVAC-MEĐA   6 sati
12 12.05.2013.  MEĐA-PL. DOM JANKOVAC  6 sati
13 09.06.2013.  PL. DOM JANKOVAC-NOVO ZVEČEVO CASABLANCA  7 sati
14 22.09.2013.  NOVO ZVEČEVO CASABLANCA-MEĐA   5 sati
15 27.10.2013.  MEĐA-PL.DOM PETROV VRH  6 sati