PLAN OBILASKA SPP-a ZA 2016. g.

3. CIKLUS ETAPNOG OBILASKA SPP-a

Broj izleta Datum Izleti na trasi SPP-a Trajanje
1. 28.02.2016. PETROV VRH-VELIKI JAVORNIK-ŠPANOVICA 7 h
2. 19.03.2016. ŠPANOVICA-ČAKLOVAČKA KULA-OMANOVAC 5 h
3. 10.04.2016. OMANOVAC-ŠIROKI BRIJEG-BREZOVO POLJE 7 h
4. 08.05.2016. BREZOVO POLJE-PLANINARSKA KUĆA STRMAC-BAĆIN DOL 6 h
5. 05.06.2016. BAĆIN DOL-GRAČANICA-KAPAVAC-PILJANA 6 h
6. 18.09.2016. PILJANA-MAKSIMOV HRAST-KLIKUN-POŽEŠKA KOPRIVNICA 7 h
7. 16.10.2016. POŽEŠKA KOPRIVNICA-LOVČIĆ SV. MARTIN-GRGUROVIĆI 6 h
8. 19.11.2016. GRGUROVIĆI-PLJUSKARA-ĐURO PILAR 5 h