28. zapisnik IO

Z A P I S N I K

 Sa 28. redovite sjednice Izvršnog odbora Društva, održane  27.03.2018. g. u prostoriji PD „Zanatlija“ Osijek Strossmayerova 1, s početkom u 18.30 sati.

 

 Sjednici nazočni članovi IO:

 • Vladimir Pavičić – predsjednik
 • Zorica Sandukčić – blagajnik
 • Ančica Berki – dopredsjednica
 • Vlado Obad
 • Ksenija Vilić
 • Ljilja Havranek
 • Jela Knežević – tajnica

Odsutni Ivica Miložić i Darko Prusina.

 Predsjednik je utvrdio da imamo kvorum te je predložio slijedeći:

                                                                            Dnevni red:

 1. Organizacija PPP Aljmaš – Erdut 22.04.2018.
 2. Plan izleta i aktivnosti za travanj, svibanj i lipanj 2018.g.
 3. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 1. točka

Članovi IO su raspravljali o zadacima i dužnostima članova pri organizaciji 19. PPP-a. Donijeli su sljedeće odluke:

 1. Pozivnice će dizajnirati Ksenija Vilić. Ujedno će dizajnirati plakatić za objavu na našim internetskim stranicama
 2. Pozivnice društvima će e-mailom poslati Jela Knežević. Osim društvima iz Slavonije pozivnice će se uputiti PD Visočica Visoko, PD Konjuh Tuzla, PD Celtics Sombor.
 3. Autobus za prijevoz planinara dogovorit će Vladimir Pavičić. Sakupljanje novca za izlet povjereno je Jeli Knežević, a raklamiranje dnevnika i znački PPP-a Zorici Sandukčić
 4. Sa ugostiteljem Darkom Lučan „1001 noć“ za ugostiteljsku ponudu dogovorit će Vlado Obad. Treba posebno obratiti pozornost na ponudu pića jer prošle godine je to bio propust te planinari nisu imali gdje kupiti isto.
 5. Rezervaciju štanda u Aljmašu (kod Daneta) obavit će Vlado Obad.
 6. Sakupljanje i organizaciju raspodjele kolača preuzet će gastrosekcija (Dragiša Ribić i Vlado Grubišić)
 7. Štand u Aljmašu i Erdutu će voditi za prijave sudionika, prodaju dnevnika Zorica Sandukčić, a za radove Zanat-lija i ponudu okrjepe (rakija) štand će voditi Bernarda Tomljanović.
 8. Smještaj za Visočane će dogovoriti Vladimir Pavičić u dogovoru sa članovima društva iz Visokog
 9. Najavu skupa u MUP-u će obaviti Ivica Miložić
 10. Ivica Miložić će po mogućnosti proći stazu i napraviti raspored za sve raspoložive vodiče.
 11. Vladimir Pavičić će obavijestiti HGSS i zatražiti pomoć u osiguranju PPP-a.
 12. Medije i javnost o održavanju PPP-a će obavijestiti Ksenija Vilić
 13. Markacistička sekcija će prije PPP-a obići stazu te očistiti i markirati dijelove na kojima se ukaže potreba. Stazu će obići Vlado Obad i Vlado Grubišić, te ostali zainteresirani i slobodni markacisti.
 14. Prijevoz razglasa i za puštanje glazbe će se pobrinuti Vladimir Pavičić
 15. Glazbu sa Roncem i Zitom dogovorit će Ksenija Vilić
 16. Ksenija Vilić će obavijestiti TZ Erdut o događanju i dogovoriti s njima suradnju tog dana.        

 

 1. točka

 

  TRAVANJ  
06. – 08. p,s,n VISOKO – POZDRAV PROLJEĆU Ljilja Havranek
08. nedjelja 3. IZLET 4. CIKLUSA ETAPNOG OBILASKA SPP-a

OMANOVAC – BREZOVO POLJE

Kristijan Horvat
14. -15. s,n OŠTRC – POHOD DRAGOJLINOM STAZOM Ksenija Vilić
N 22. PODUNAVSKI PJEŠAČKI PUT Jela Knežević
S 28. MARKACISTIČKA ILI RADNA AKCIJA  V. Pavičić
N 29. NEPOZNATA SLAVONIJA I BARANJA 1. IZLET Dragiša Ribić
29.04. – 01.05. KAPELSKI PLANINARSKI PUT  3. DIONICA Darko Prusina
  SVIBANJ  
N 06. 4. IZLET 4. CIKLUSA ETAPNOG OBILASKA SPP-a

BREZOVO POLJE – BAĆIN DOL

Kristijan Horvat
S 12. MARKACISTIČKA ILI RADNA AKCIJA BATINA Željko Petrović i V. Pavičić
S 12.                     BARANJA – BATINA Ksenija Vilić i Jela Knežević
 

19. – 20. s,n

VELEBIT S KAPELOM (Takalice -Konjsko-Panos- Sadikovac-Jelarje Baške Oštarije ) Hrvoje Zrnčić V.Pavičić
N 20. NEPOZNATA SLAVONIJA I BARANJA 2. IZLET Zdenko Vuk
26. – 27. s,n
  ZAGREBAČKI ROMARSKI PLANINARSKI PUT  3. DIONICA
Željko Petrović
  LIPANJ  
31.05. – 03.06. č,p,s,n KOPAONIK „STAZE KOPAONIKA“ Dragiša Ribić
 N 03. 5. IZLET 4. CIKLUSA ETAPNOG OBILASKA SPP-a

BAĆIN DOL – PILJANA

Kristijan Horvat
S 09. DUZLUK – PENJALIŠTE Ksenija Vilić i Jela Knežević
N 10. MARKACISTIČKA ILI RADNA AKCIJA Željko Petrović i V. Pavičić
N 17. NEPOZNATA SLAVONIJA I BARANJA 3. IZLET Kristijan Horvat
21. – 25. č,p,s,n,p DURMITOR  –  ŽABLJAK –  (S VISOČANIMA) Vladimir Pavičić
29.06.pet. – 03.07. ut. RUMUNJSKA 2018. Vlado Obad
S 30.
   VOĆIN ILI JANKOVAC
Mirjana Špehar
 1. točka

            Pod točkom Razno raspravljalo se o povratu novca Bernardi Tomljanović koja nije pošla na izlet Via Adriatica zbog bolesti. Pošto je neodlazak na izlet opravdan donijela se odluka da se Bernardi Tomljanović vrati uplaćeni novac.

Završeno u 19.30 sati.

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik:                              Jela Knežević                                                                                      Vladimir Pavičić