27. zapisnik IO

Z A P I S N I K

 

Sa 27. redovite sjednice Izvršnog odbora Društva, održane  22.02.2018. g. u prostoriji PD „Zanatlija“ Osijek Strossmayerova 1, s početkom u 20.00 sati.

 

 Sjednici nazočni članovi IO:

 • Vladimir Pavičić – predsjednik
 • Zorica Sandukčić – blagajnik
 • Ančica Berki – dopredsjednica
 • Vlado Obad
 • Darko Prusina
 • Ljilja Havranek
 • Ivica Miložić
 • Jela Knežević – v.d. tajnica

Opravdano odsutna Ksenija Vilić.

Predsjednik je utvrdio da imamo kvorum te je predložio slijedeći:                                                                           Dnevni red:

 1. Plan i program Godišnje skupštine Društva
 2. Razno

 

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 1. točka

           Nazočni članovi su raspravljali i utvrdili dnevni red Skupštine koja će se održati 03. ožujka 2018.g. i usuglasili se oko nositelja i sadržaja svake točke dnevnog reda.

 1. Otvaranje Godišnje skupštine, pozdravna riječ predsjednika Vladimira Pavičića
 2. Izbor radnih tijela
  1. Radno predsjedništvo
   1. Predsjedavajući skupštine – Đorđe Balić
   2. 2 člana radnog predsjedništva – Ksenija Vilić i Ljilja Havranek
  2. Zapisničar – Jela Knežević
  3. 2 ovjerovitelja zapisnika – Ančica Berki i Ivica Miložić

 

 1. Izvješće predsjednika o radu Društva u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Izvješće podnosi predsjednik Vladimir Pavičić.

 1. Izvješće blagajnice o financijskom poslovanju Društva u 2017.g.

Izvješće podnosi blagajnica Zorica Sandukčić.

 1. Izvješće Nadzornog odbora

Izvješće podnose članovi Nadzornog odbora Đorđe Balić i Dragutin Vajtner.

 1. Izvješće Suda časti

Izvješće podnosi član Suda Damir Ižaković.

 1. Razrješenje dužnosti tajnice Društva, Lidije Vorše na osobni zahtjev.

Predsjedavajući skupštine Đorđe Balić

 1. Imenovanje Jele Knežević tajnicom Društva na prijedlog IO Društva na 24. sjednici održanoj 27.11.2017.g.

Predsjedavajući skupštine Đorđe Balić.

 1. Razrješenje dosadašnjih članova Suda časti na osobni zahtjev Damira Ižakovića (predsjednik), Goran Pofuk i Nenad Belaj (članovi)

Predsjedavajući skupštine Đorđe Balić.

 1. Imenovanje novih članova Suda časti – Đorđe Balić

Članovi izvršnog odbora su na 24. sjednici IO održanoj 27.11.2017.g. raspravljali o novim članovima Suda časti i usuglasili su se, te predložili: Vlado Grubišić (predsjednik), Biljana Brdar (član) i Anica Farkaš (član).

 1. Prijedlog i usvajanje plana rada i financijskog plana za 2018.g.

Raspravljalo se o planu rada za 2018.g. i članovi IO su zaključili da će se plan rada i financijski plan donijeti kada dobijemo financijska sredstva za ostvarenje istog.

 1. Usvajanje: – Izvješća o radu

– Izvješća o financijskom poslovanju

– Izvješća Nadzornog odbora

– Izvješća Suda časti

– Plana rada i financijskog plana za 2017.g.

                        Predsjedavajući skupštine Đorđe Balić dat će na glasovanje usvajanje izvješća.

 1. Donošenje odluke o davanju suglasnosti IO Društva da oformi povjerenstvo i započne pregovore oko osnivanja Županijskog planinarskog saveza Osječko-baranjske županije

Članovi IO su raspravljali o ovoj temi i donijeli su zaključak da se donošenje odluke odgodi nakon promišljanja članova o tome.

 1. Dodjela zahvalnica i priznanja

Nakon dostavljenih prijedloga članova o dodjeli priznanja i zahvalnica, članovi IO su donijeli sljedeće odluke:

Zlatana značka sa hrastovim listom

Nitko

Srebrna značka sa hrastovim listom

 1. Vlado Obad
 2. Darko Prusina
 3. Zorica Sandukčić

Brončana značka sa hrastovim listom

 1. Ksenija Vilić
 2. Lidija Vorše
 3. Damir Ižaković
 4. Ljilja Havranek
 5. Jela Knežević
 6. Ančica Berki
 7. Vladimir Pavičić
 8. Đuro Conjar

Zahvalnice

 1. Mirjana Špehar
 2. Majda Rončević
 3. Ivica Miložić
 4. Biljana Brdar
 5. Zdravko Ećimović
 6. Lidija Vorše
 7. Dragiša Ribić
 8. Vlado Grubišić
 9. Bernarda Tomljanović
 10. Mirko Kemendić
 11. Kristijan Horvat
 12. Zdenko Vuk
 13. Višnja Matić
 14. Graver, Marija Volinek-Štrekelj
 15. Josip Zubak
 16. Općina Popovac
 17. Filozofski fakultet
 18. Josip Diklić i HGSS stanica Osijek
 1. Pozdravna riječ gostiju
 2. Razno
 1. točka

            Pod točkom Razno nitko od članova IO nije imao ništa za reći.

Završeno u 21.30 sati.

 

Zapisničar:                                                                                          Predsjednik:                             Jela Knežević                                                                                      Vladimir Pavičić