25. sjednica IO

 

Z A P I S N I K

Sa 25. redovite sjednice Izvršnog odbora Društva, održane  05.12.2017. g. u prostoriji PD „Zanatlija“ Osijek, Strossmayerova 1, s početkom u 18.00 sati.

 

 Sjednici nazočni članovi IO:

 • Vladimir Pavičić predsjednik
 • Ančica Berki – dopredsjednik
 • Vlado Obad
 • Darko Prusina
 • Ljilja Havranek
 • Ksenija Vilić
 • Ivica Miložić
 • Jela Knežević, v.d. tajnica

Ostali nazočni: Dragiša Ribić, Kristijan Horvat, Željko Petrović, Ružica Petrović, Zdenko Vuk, Mirjana Špehar.

Predsjednik je utvrdio da imamo kvorum te je predložio slijedeći:

Dnevni red:

 1. Plan izleta i aktivnosti društva za 2018. godinu
 2. Donošenje Odluke o datumu održavanja godišnje skupštine Društva
 3. Donošenje Odluke o razlici uplaćenog novca prikupljenog za izlet „Zimski uspon na Vrh Papuka“za kupovinu markica HPS-a za naše članove iz SOS dječjeg sela Ladimirevci
 4. Imenovanje članova povjerenstva za organizaciju Opće planinarske škole
 5. Imenovanje članova povjerenstva za organizaciju planinarskih predavanja u veljači 2018. godine
 6. Odluka o izgledu loga – grba planinarske skupine Dumina i način njegove primjene
 7. Prijedlog Pravilnika o dodjeli priznanja Društva
 8. Donošenje Odluke o reklamiranju izleta, prezentacija knjiga, predavanja i godišnjica drugih planinarskih društava na našim web i FB stranicama
 9. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 1. Točka

U rasporedu izleta i aktivnosti Društva za 2018. godinu sudjelovali su članovi IO i vodiči pri čemu su se dogovorili datumi održavanja izleta visokogorske sekcije, planinarske skupine „Dumina“, planinarske skupine sv. Josip Radnik, izletničke sekcije jednodnevnih izleta i orijentacijske skupine. Planinarska predavanja će se održati u veljači u prostorijama Društva. Plan markacističkih akcija i radne akcije u Batini će se održavati po dogovoru tijekom iduće godine.

Kristijan Horvat će preuzeti organiziranje za novi 4. ciklus obilaska SPP-a koji započinje u veljači 2018. godine.

Dogovoren je plan aktivnosti i izleta za siječanj-veljača-ožujak 2018. godine.

 1. Točka

 Predloženo je da se redovna godišnja skupština Društva održi u subotu 3. ožujka 2018. godine. Jednoglasno je donešena Odluka o datumu održavanja godišnje skupštine Društva za iduću godinu.

 1. Točka

 Jednoglasno je donesena Odluka da se o razlika uplaćenog novca prikupljenog za izlet „Zimski uspon na Vrh Papuka“ upotrijebi za kupovinu markica HPS-a za naše članove iz SOS dječjeg sela Ladimirevci

 1. Točka

Predsjednik Društva predložio je članove povjerenstva za organizaciju Opće planinarske škole 2018. Članovi su prihvatili prijedlog i IO je jednoglasno imenovalo slijedeći sastav:

 1. Ivica Miložić za voditelja škole
 2. Biljana Brdar za blagajnicu
 3. Jela Knežević za tajnicu
 4. Vladimir Pavičić za člana povjerenstva
 1. Točka

Predsjednik Društva predložio je članove povjerenstva za organizaciju planinarskih predavanja u veljači  2018. Članovi su prihvatili prijedlog i IO je jednoglasno imenovalo slijedeći sastav:

 1. Darko Prusina za voditelja povjerenstva
 2. Ksenija Vilić za marketing
 3. Bernarda Tomljenović za članicu
 1. Točka

 Darko Prusina razradio je izgled loga-grba planinarske skupine „Dumina“, poslao članovima IO radi primjedbi i izmjena.  Nakon rasprave članovi IO su jednoglasno donijeli Odluku o izgledu loga-grba planinarske skupine „Dumina“ i načinu njegove primjene.               

 1. Točka

Prijedlog Pravilnika o dodjeli priznanja Društva, po uzoru na važeći pravilnik HPS-a, sastavio je Darko Prusina na koji su članovi IO iznijeli svoje primjedbe. Primjedbe su prihvaćene i članovi IO su jednoglasno usvojili Pravilnik o dodjeli priznanja Društva.

 1. Točka

Doradila  se Odluka o reklamiranju izleta, prezentacija knjiga, predavanja i godišnjica drugih planinarskih društava na našim web i FB stranicama iz 2015. godine. Zauzeo se stav da se na službenim FB stranicama Društva mogu staviti objave drugih planinarskih društava na koje je pozvano naše Društvo ili su u planu HPS-a i da se objave privatnih izleta ne mogu objavljivati. Nakon rasprave usvojena je nova Odluka reklamiranju izleta, prezentacija knjiga, predavanja i godišnjica drugih planinarskih društava na našim web i FB stranicama.

 1. Točka

 Ksenija Vilić je izvijestila koliki su prihodi i rashodi za planinarske „Divane“ održane 2. prosinca 2017. godine u organizaciji PD „Zanatlije“ i HPD „Bršljan-Jankovac“. PD „Zanatlija“ je prodalo 126 karata i HPD „Bršljan-Jankovac“ 60 karata. Dogovoreno je da se od HPD „Bršljan-Jankovac“ naplati postotak prodanih karata i da se dogovori hoće li se „Divani“ ubuduće održati u organizaciji oba društva istovremeno ili samo jednog društva.

 

Završeno u 19.40 sati.

 

Zapisničar:                                                                                              Predsjednik:

Jela Knežević                                                                                          Vladimir Pavičić