24. sjednica IO

 

Z A P I S N I K

Sa 24. redovite sjednice Izvršnog odbora Društva, održane  21.11.2017. g. u prostoriji PD „Zanatlija“ Osijek Strossmayerova 1, s početkom u 18.00 sati.

 

 Sjednici nazočni članovi IO:

 • Vladimir Pavičić predsjednik
 • Ančica Berki – dopredsjednik
 • Zorica Sandukčić – blagajnik
 • Vlado Obad
 • Darko Prusina
 • Ljilja Havranek
 • Ksenija Vilić
 • Ivica Miložić

 Ostali nazočni: Jela Knežević i Biljana Brdar

Predsjednik je utvrdio da imamo kvorum te je predložio slijedeći:

                                                                            Dnevni red:

 

 1. Imenovanje v.d. tajnice Društva
 2. Imenovanje v.d.predsjednika Suda časti
 3. Imenovanje v.d. voditelja Markacističke sekcije
 4. Plan izleta i plan rada sekcija Društva za 2018.g.
 5. Pravilnik o dodjeli priznanja
 6. Odluka o reklamiranju prezentacija knjiga, predavanja i proslava drugih planinarskih društava
 7. WEB stranica – novosti
 8. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 1. točka

            Kako je tajnica Lidija Vorše nedavno podnijela ostavku na funkciju tajnika Društva, predsjednik Društva Vladimir Pavičić je za v.d. tajnicu predložio Jelu Knežević, što je IO jednoglasno prihvatio. Nakon malo promišljanja, Jela Knežević prihvatila je tu funkciju.

 

 1. točka

            Damir Ižaković, kao predsjednik Suda časti je podnio ostavku na istu funkciju, navodeći da istu ne može vršiti zbog obiteljske situacije. Pošto i ostali članovi Suda časti nisu više aktivni u radu Društva, zbog zdravstvenih problema i drugih razloga, IO je raspustio Sud časti i predložio novi u sastavu Vlado Grubišić, Biljana Brdar i Anica Farkaš.

            Predloženi članovi su pristali obnašati tu funkciju.

 

 1. točka

            Ostavku na funkciju voditelja sekcije markacista podnio je Damir Ižaković, aktivni markacista Društva, iz obiteljskih razloga.

Kao nove voditelje sekcije predsjednik Društva Vladimir Pavičić predložio je Ružicu i Željka Petrovića, kao iskusne markaciste i poznavatelje planinarskih puteva.

Svi nazočni su jednoglasno prihvatili prijedlog, te IO imenuje Ružicu Petrović i Željka Petrovića voditeljima Markacističke sekcije.

 

 1. točka

            Predsjednik Društva Vladimir Pavičić priredio je prijedlog plana izleta za nastupajuću 2018.g., uvažavajući želje članstva, planove tradicionalnih izleta prijateljskih Društava, te prijedloge vodiča.

Definirani su izleti svih sekcija koji će se organizirati u 2018.g., ali je odlučeno da će se vremenik i točan plan utvrditi na narednoj sjednici IO 5.12.2017.g., na kojoj bi trebali nazočiti svi vodiči izleta.

            Raspravljalo se o provedenim izletima, o broju članova koji dolaze na izlete, o posebnostima izleta, karakteristikama terena koji se posjećuju. Nakon duže rasprave dogovoreno je da se za višednevne izlete prirede zahtjevne staze za hodače u dobroj kondiciji, ali isto tako se trebaju odrediti staze i vodiči i za slabije, starije hodače i one koji ne žele puno hodati po zahtjevnim terenima.

 

 1. točka

            Zbog toga što svi članovi IO nisu bili u mogućnosti proučiti Pravilnik o dodjeli priznanja, Ksenija Vilić je predložila da se o istome raspravlja i glasuje na idućoj sjednici IO koja je zakazana za 5.12.2017.g.

Svi nazočni su jednoglasno prihvatili taj prijedlog.

 

 1. točka

            Nakon kraće rasprave o tome što trebamo i možemo predstavljati i objavljivati na našoj web stranici i FB stranici nazočni članovi IO su donijeli, na prijedlog Vladimira Pavičića, Odluku da se na našim stranicama mogu prezentirati i objavljivati promocije knjiga i predavanja, te izleta na koje smo kao Društvo dobili pozivnicu a uključeni su u objavama HPS-a i kalendaru Slavonskih planinara.

 

 1. točka

            Naša web stranica je doživjela redizajn. Stranicu kao administrator uređuje Kristijan Horvat, a sadržaje mogu objavljivati predsjednik Društva Vladimir Pavičić, vodič izleta, te članice IO Ksenija Vilić i Jela Knežević.

Dogovoreno je da svi voditelji sekcija prirede materijale o sekcijama kojoj su voditelji, te će se ti materijali postaviti na našu web stranicu.

 

 1. točka

             Na prijedlog Ljilje Havranek članovi IO su donijeli odluku o organiziranju humanitarne akcije za naše mlade prijatelje planinare iz SOS dječjeg sela Ladimirevci. Svi koji žele sudjelovati mogu donirati planinarsku opremu koja će se uputiti kao dar štićenicima dječjeg sela, ili mogu priložiti novčana sredstva koja će se usmjeriti na uplatu članarine štićenicima dječjeg sela, ili će za taj novac biti kupljena za njih oprema za planinarenje.

Sredstva će prikupljati Ljilja Havranek.

 

Završeno u 19.50 sati.

 

Zapisničar:                                                                                              Predsjednik:                           

Jela Knežević                                                                                        Vladimir Pavičić