Sastanak Markacističke sekcije

siječanj 4, 2019 Jela Knežević

Pozivamo sve markaciste, a također i članove Društva koji nisu markacisti, a žele sudjelovati u uređenju i održavanju naših markiranih staza, na sastanak markacističke sekcije koji će se održati u subotu 12.01.2019. godine u 10 sati u prostorijama Društva.

Dnevni red:
1. Rad markacističke sekcije u 2018. godini
2. Plan rada za 2019. godinu
3. Pitanja, prijedlozi i razno

Voditelj markacističke sekcije:

Željko Petrović                        

Pratite nas i lajkajte